Všestranné pohybové zručnosti ponúkame už od 1. ročníka. Rozšírenú pohybovú prípravu realizujú kvalifikovaní tréneri. Tí umožnia deťom zvládnuť základné pohybové činnosti, rozvinúť ich všestrannosť a vytvoriť tak pozitívny vzťah k zdravému pohybu. Prečo sme sa tak rozhodli? Pretože pohyb je radosť, zlepšuje funkciu mozgu, zlepšuje koordináciu a rovnováhu, buduje vytrvalosť a podporuje imunitu. Viac o športoch a spolupráci s klubmi nájdete na nasledovnej stránke.