UMELECKÝ ATELIÉR

 

 

KalogatiART

Umelecký ateliér KalogatiART sídli v priestoroch ZŠ KALOGATIA. Tvorí neodmysliteľnú súčasť komplexného vzdelávania žiakov nielen našej školy. Obsah umeleckých smerov je deťom predstavovaný inovatívnou formou, absolútne rešpektujúcou ich osobnosť a tempo práce na vyučovaní. Hlavným cieľom umeleckého vzdelávania v KalogatiART je ponúknuť deťom základ prirodzeného a radostného vnímania umenia.  Zároveň podporujeme estetické cítenie zdieľané v sociálnom živote každého dieťaťa.

Umelecké vzdelávanie vedie v súčasnosti Mgr. art. Lýdia Cibulová. Náš ateliér KalogatiART je miesto živé a tvorivé. Deti tu majú možnosť posúvať svoje hranice, zažívať radosť z úspechu a sebarealizácie a neustále napredovať.

Výučbu prispôsobujeme širšiemu vekovému spektru – štúdium je určené pre deti predškolského veku, ale aj pre žiakov základných škôl.

V súčasnosti u nás môžete študovať v hudobnom a výtvarnom odbore.

Deti zo ZŠ KALOGATIA navštevujú umelecký ateliér v rámci družiny, externí študenti si vedia dohodnúť hodiny individuálne.

HUDOBNÝ NÁSTROJ
A SPEV

Hlavným cieľom umeleckej výučby v hudobnom odbore je sluchová a rytmická výchova, základné technické zvládnutie nástroja a oboznámenie sa s problematikou hudobných výrazových prostriedkov. Povinnou súčasťou umeleckého vyučovania nástroja je štúdium hudobnej teórie, ktoré je realizované v súčinnosti s vybraným hudobným nástrojom. Deti si prostredníctvom hudobnej teórie osvoja dejiny hudobných skladateľov a odhalia krásu jednotlivých štýlových období. Žiaci si môžu vybrať zo širokej škály nástrojov ako napríklad klavír, flauta, gitara a ďalšie.

VÝTVARNÝ ODBOR

Hlavným cieľom umeleckej výučby je predstaviť širokú škálu výtvarných techník,  postupov a podmienok zvládnutia jednotlivých výtvarných štýlov.  Pedagóg objavuje a rozvíja  výtvarné cítenie dieťaťa a privádza ho vhodnými metodickými postupmi k zlepšeniu výtvarných umeleckých zručností.

Muzikál
Muzikál

MUZIKÁL

 Hudba – tanec – dramatické umenie. Túto pestrú paletu umeleckých smerov ponúka odbor muzikál. Spojenie hudobného nástroja, spevu a pohybu v podobe tanca umožňuje deťom vytvoriť kreatívne umelecké spoločenstvo, v ktorom sa môžu umelecky prejaviť. Dramatický prednes, ktorý je komplexnou súčasťou muzikálového divadla pestuje v malých hercoch zdravé sebavedomie a schopnosť vystúpiť pred publikom. Obsah naštudovaného hudobného divadielka  prináša deťom nové ponaučenie a skúsenosť.