SÚKROMNÁ ŠKÔLKA MIMI A MONTY

 

 

VZDELÁVACÍ PROGRAM

Náš učebný plán je zostavený tak, aby naplno rozvíjal potenciál dieťaťa, ale súčasne mu umožnil príjemne si užiť  čas strávený v spoločnosti kamarátov. V rámci dennej rutiny dostane každé dieťa možnosť tvoriť, skúmať okolité prostredie, učiť sa riešiť problémy, ale aj nadobudnúť sociálne zručnosti prostredníctvom priamej skúsenosti. Deti si rozvíjajú vlastné sebavedomie a intelekt prostredníctvom činností – vyváženej práce rúk a umu počas individuálnych aj skupinových hier.

Z čoho vychádzame?

Ak sa deťom v správnom čase ponúkne správna činnosť, bez námahy sa dokážu naučiť a pochopiť aj zložité princípy fungovania vecí. Tento pocit ľahkosti v spojení so záujmom v nich ostáva ako pozitívny zážitok a pocit uspokojenia z nadobudnutých vedomostí a zručností. 

Nie je to nútený proces učenia, ale zábavné získavanie informácií a zručností z vlastnej vôle v procese hry zasadenom do reality života. Inšpiráciou je nám najmä Montessori pedagogika, ktorú dopĺňame o prvky z Walfdorskej školy.

O Montessori pedagogike

Maria Montessori sa zaoberala prirodzeným vývojom a potrebami detí v jednotlivých vekových obdobiach. Výsledky tohto výskumu dnes potvrdzujú najnovšie informácie o fungovaní mozgu. Špecifické didaktické pomôcky, ktoré sa pri metóde Montessori používajú, sa dnes uplatňujú pri zostavovaní najmodernejších učebných plánov v NASA v USA.

Montessori metóda je celosvetovo najrozšírenejšia výchovno-vzdelávacia metóda po klasickom vzdelávacom systéme založenom na memorovaní faktov.

Sme súčasťou Štátneho vzdelávacieho programu predprimárneho vzdelávania.

CURRICULUM ŠKÔLKY MIMI A MONTY

  • riešiť problémy verbálne a láskavo, nie fyzicky a prostredníctvom konfliktu
  • dodržiavať čistotu, aby sme boli zdraví,
  • starať sa o svoje okolie, prírodu okolo nás,
  • ozdobiť svoju reč zdvorilými slovami, lebo sú príjemné nášmu sluchu a prejavujú lásku a úctu k druhým ľuďom,
  • trpezlivo dokončiť svoju prácu.

NÁŠ DEŇ

7:30 – 8:30 Príchod a zdravé raňajky

Náš deň začíname zdravým ranným dúškom ovocno-zeleninovej šťavy, ktorú si deti v rámci cvičení praktického života pripravujú sami. Potom nakŕmime našich kamarátov Mimi a Montyho, s ktorými sa aj radi pohráme. Pokračujeme ďalšími aktivitami v našich Montessori herničkách.

8:30 - 10:30 Montessori herňa

Tu nás čakajú krásne materiály v štyroch oblastiach výučby (praktický život, senzorický materiál, jazyk, matematika), ktoré sa prelínajú so sebavyjadrením a rozvojom kreativity vo výtvarnej a hudobnej oblasti.

Na spoločnom stretnutí s deťmi diskutujeme o rôznych témach, učíme sa básničky, spievame si pesničky, cibríme si náš obľúbený anglický jazyk a rozvíjame empatické črty dieťaťa.

10:30 - 11:00 Desiata

Na desiatu majú deti prichystané desiatové menu, ktoré je vždy obohatené o ovocie a zeleninu podľa chuti dieťaťa. Dbáme na zdravé stravovanie, pitný režim a zdravý vývin dieťaťa počas celého dňa.

11:00 - 12:00 Pohyb vonku

Potom sa dosýta vybeháme na našom krásnom dvore, v ktorom máme okrem rôznych preliezačiek aj trampolínu a možnosť realizovať sa v našej spoločnej záhradke. Niekedy navštívime zvieratká v dostihovom areáli, alebo sa zatúlame spoznávať prírodu v neďalekej vinici.

12:00 - 13:00 Obed

Po aktívne strávenom čase na čerstvom vzduchu sa presúvame na obed.

13:00 - 14:30 Oddych, kreatívne popoludnie

Po obede deti oddychujú a majú možnosť rozvíjať svoju kreativitu v popoludňajších aktivitách.

15:00 - 16:30 Olovrant a poobedné aktivity

Deťom ponúkame zdravý olovrant s vlastnoručne upečeným chlebíkom. Ten nás povzbudí do ďalších zaujímavých činností v duchu: „Pomôž mi, aby som to dokázal sám.“- pečenie, experimenty, hudba, šikovné ruky, šport, starostlivosť o záhradku.

16:30 – 17:00 Odchod detí domov

ČO VIAC DETI V ŠKÔLKE MIMI A MONTY ZAŽIJÚ

ANGLIČTINA

Škôlka deťom poskytuje prostredie, v ktorom angličtinu počuť každý deň. Okrem bežných konverzačných fráz sa dieťaťu systematicky venujeme hravou metódou Jolly Phonics.  Hodinu týždenne trávia deti s Native Speakrom, ktorý im zábavnou formou predstavuje našu tému týždňa.

OVOCNÍ A ZELENINKOVÍ KAMARÁTI

Raz do týždňa deti spoznávajú zeleninu a ovocie všetkými zmyslami a napokon ju aj kreatívne stvárnia. Cieľom projektu je veselou formou priblížiť detičkám základy zdravého stravovania, význam týchto plodín pre naše telo a tiež „skamarátiť sa“ s nimi aj na tanieri.

PRAVIDELNÉ KRÚŽKY

FLAUTA: základy hry na flautu pomocou hravých farebných tónovPOHYBOVKA: základy pre rozvoj pohybovej všestrannosti detí VÝTVARNÁ: kreatívna hodina, na ktorej deti spoznajú nové techniky a vytvoria si množstvo krásnych diel

LOGOPÉDIA: jazýček šikovníček

SEZÓNNE KRÚŽKY

Plávanie, Korčuľovanie, Lyžovanie

KTO DETI SPREVÁDZA

Nikola

_

Deti sú naši učitelia, naše zrkadlo a musíme sa naučiť načúvať im. Našou úlohou je vytvoriť im vhodne motivujúce a bezpečné prostredie, aby z nich mohli vyrásť samostatné, šťastné deti so zdravou sebadôverou, s láskou a úctou voči svojmu okoliu a druhým ľuďom. Ja sa veľmi teším, že ich môžem viesť a podporovať počas tohto výnimočného obdobia ich poznávania a rastu.

Boženka

_

Práci s deťmi sa venujem celý môj život. Montessori pedagogika ma oslovila, pretože je to úžasný spôsob ako podporiť deti v samostatnosti, sústredení a sebavedomí.
Je mojim poslaním sprevádzať naše deti na ich ceste životom.

Janka

_

Vždy ma bavila práca s deťmi. Deti milujem, sú to tie najúžasnejšie stvorenia, ktoré nám dávajú tu najčistejšiu lásku, energiu a úsmev na tvári. Je mi radosťou byť tu pre nich, učiť ich, podporovať a viesť ich počas tohto krásneho obdobia v našej škôlke. Deti sú naša budúcnosť. 

GALÉRIA

 

 

NAHLIADNITE K NÁM

KONTAKTNÝ FORMULÁR

 

 

MÁM ZÁUJEM O VIAC INFORMÁCIÍ