Milí rodičia, pripravili sme pre vás odpovede na najčastejšie otázky. V prípade, že svoju odpoveď nenájdete, radi odpovieme telefonicky, prípadne na osobnom stretnutí.

Ako prebieha vyučovanie?

Vyučovanie prebieha blokovo – tri vyučovacie bloky za deň, ktoré trvajú 1 až 2 hodiny, aby sa dieťa mohlo bez prerušovania venovať preberanej téme.

Koľko detí je v triede?

V triede je maximálne 15 detí.

Prijímate iba do prvého ročníka?

Nie, prijímame aj do iných ročníkov. Prestup je možný počas celého roka.

Ako je zabezpečený pohyb v rámci vyučovania?

Deti majú plávanie 1x do týždňa a 1 vyučovací blok všeobecnej športovej prípravy. Okrem toho sú každý deň cez prestávky na ihrisku alebo na lúke. Jedenkrát do týždňa máme vyučovanie vonku, spravidla v prírode.

Ako je zabezpečená strava ak má dieťa bezlaktózovú či inú diétu?

Strava je zabezpečená priamo v areáli školy. Je možné zabezpečiť bezlaktózovú, bezlepkovú alebo histamínovú diétu ľahšieho typu.

Sú krúžky priamo v škole?

Priamo v škole je možné chodiť na výtvarnú, spev, hru na hudobný nástroj, či jazdu na koni.