Milí rodičia, pripravili sme pre vás odpovede na najčastejšie otázky. V prípade, že svoju odpoveď nenájdete, radi odpovieme telefonicky, prípadne na osobnom stretnutí.

Ako prebieha vyučovanie?

Vyučovanie prebieha blokovo – tri vyučovacie bloky za deň, ktoré trvajú 1 až 2 hodiny, aby sa dieťa mohlo bez prerušovania venovať preberanej téme.

Koľko detí je v triede?

V triede je maximálne 15 detí.

Prijímate iba do prvého ročníka?

Nie, prijímame aj do iných ročníkov. Prestup je možný počas celého roka.

Aké sú poplatky za štúdium na Súkromnej ZŠ KALOGATIA?

Školné je vo výške 180 eur/mesačne plus stravovanie.

Ako je zabezpečený pohyb v rámci vyučovania?

Deti majú plávanie 1x do týždňa a 1 vyučovací blok všeobecnej športovej prípravy. Okrem toho sú každý deň cez prestávky na ihrisku alebo na lúke. Jedenkrát do týždňa máme vyučovanie vonku, spravidla v prírode.

Ako je zabezpečená strava ak má dieťa bezlaktózovú či inú diétu?

Strava je zabezpečená priamo v areáli školy. Je možné zabezpečiť bezlaktózovú, bezlepkovú alebo histamínovú diétu ľahšieho typu.

Sú krúžky priamo v škole?

Priamo v škole je možné chodiť na výtvarnú, spev, hru na hudobný nástroj, či jazdu na koni.