Športová akadémia Mateja Tótha je jedinečný celoslovenský projekt. Akadémia pomocou prepracovanej metodiky a školených trénerov poskytuje deťom všeobecný športový základ, ale aj motiváciu a pozitívny vzťah k pohybu. Tréningy sú vyskladané tak, aby deti športovali hravo, dbá sa na ich telesný aj duševný vývin a zároveň deti zistia, na aký šport majú najlepšie predpoklady.

V školskom roku 2022/2023 sa naša škola SZŠ KALOGATIA prihlásila do súťaže O2 Športová akadémia Mateja Tótha. V súťaži sme zvíťazili, a preto aj naše deti môžu športovať pod hlavičkou olympijského víťaza Mateja Tótha.