💡Ako rozvíjať kritické a kreatívne myslenie?

💡Učiť sa tímovej spolupráci a zároveň zlepšovať komunikačné zručnosti?

💡Ako rozvíjať svoje zručnosti o rôznych fyzikálnych a prírodných javoch?

Každá hodina začína štúdiom princípu fyziky, matematiky a strojárstva. Lekcie sú zabezpečené prostredníctvom rôznych experimentov a demonštrácií, ktoré sprístupnia komplexnú vedu všetkým deťom.

To všetko sa môže vaše dieťa naučiť na našom novom krúžku – MLADÍ INŽINIERI, využívajúci koncept STEM, ktorý úspešne prevádzkuje už 15 rokov vo viac ako 60 krajinách.

Prinášame našim žiakom mimoškolské vzdelávanie detí schválené Európskou komisiou a katedrou vzdelávania na Harvarde.

Viac informácií poskytneme rodičom už čoskoro!