SÚKROMNÁ ŠKÔLKA MIMI A MONTY

 

 

VZDELÁVACÍ PROGRAM

Náš učebný plán je zostavený tak, aby naplno rozvíjal potenciál dieťaťa, ale súčasne mu umožnil príjemne si užiť  čas strávený v spoločnosti kamarátov. V rámci dennej rutiny dostane každé dieťa možnosť tvoriť, skúmať okolité prostredie, učiť sa riešiť problémy, ale aj nadobudnúť sociálne zručnosti prostredníctvom priamej skúsenosti. Deti si rozvíjajú vlastné sebavedomie a intelekt prostredníctvom činností – vyváženej práce rúk a umu počas individuálnych aj skupinových hier.

Z čoho vychádzame?

Ak sa deťom v správnom čase ponúkne správna činnosť, bez námahy sa dokážu naučiť a pochopiť aj zložité princípy fungovania vecí. Tento pocit ľahkosti v spojení so záujmom v nich ostáva ako pozitívny zážitok a pocit uspokojenia z nadobudnutých vedomostí a zručností. 

Nie je to nútený proces učenia, ale zábavné získavanie informácií a zručností z vlastnej vôle v procese hry zasadenom do reality života. Inšpiráciou je nám najmä Montessori pedagogika, ktorú dopĺňame o prvky z Walfdorskej školy.

O Montessori pedagogike

Maria Montessori sa zaoberala prirodzeným vývojom a potrebami detí v jednotlivých vekových obdobiach. Výsledky tohto výskumu dnes potvrdzujú najnovšie informácie o fungovaní mozgu. Špecifické didaktické pomôcky, ktoré sa pri metóde Montessori používajú, sa dnes uplatňujú pri zostavovaní najmodernejších učebných plánov v NASA v USA.

Montessori metóda je celosvetovo najrozšírenejšia výchovno-vzdelávacia metóda po klasickom vzdelávacom systéme založenom na memorovaní faktov.

Sme súčasťou Štátneho vzdelávacieho programu predprimárneho vzdelávania.

CURRICULUM ŠKÔLKY MIMI A MONTY

  • riešiť problémy verbálne a láskavo, nie fyzicky a prostredníctvom konfliktu
  • dodržiavať čistotu, aby sme boli zdraví,
  • starať sa o svoje okolie, prírodu okolo nás,
  • ozdobiť svoju reč zdvorilými slovami, lebo sú príjemné nášmu sluchu a prejavujú lásku a úctu k druhým ľuďom,
  • trpezlivo dokončiť svoju prácu.

NÁŠ DEŇ

7:30 – 8:30 Príchod a zdravé raňajky

Náš deň začíname zdravým ranným dúškom ovocno-zeleninovej šťavy, ktorú si deti v rámci cvičení praktického života pripravujú sami. Potom nakŕmime našich kamarátov Mimi a Montyho, s ktorými sa aj radi pohráme. Pokračujeme ďalšími aktivitami v našich Montessori herničkách.

8:30 - 10:30 Montessori herňa

Tu nás čakajú krásne materiály v štyroch oblastiach výučby (praktický život, senzorický materiál, jazyk, matematika), ktoré sa prelínajú so sebavyjadrením a rozvojom kreativity vo výtvarnej a hudobnej oblasti.

Na spoločnom stretnutí s deťmi diskutujeme o rôznych témach, učíme sa básničky, spievame si pesničky, cibríme si náš obľúbený anglický jazyk a rozvíjame empatické črty dieťaťa.

10:30 - 11:00 Desiata

Na desiatu majú deti prichystané desiatové menu, ktoré je vždy obohatené o ovocie a zeleninu podľa chuti dieťaťa. Dbáme na zdravé stravovanie, pitný režim a zdravý vývin dieťaťa počas celého dňa.

11:00 - 12:00 Pohyb vonku

Potom sa dosýta vybeháme na našom krásnom dvore, v ktorom máme okrem rôznych preliezačiek aj trampolínu a možnosť realizovať sa v našej spoločnej záhradke. Niekedy navštívime zvieratká v dostihovom areáli, alebo sa zatúlame spoznávať prírodu v neďalekej vinici.

12:00 - 13:00 Obed

Po aktívne strávenom čase na čerstvom vzduchu sa presúvame na obed.

13:00 - 14:30 Oddych, kreatívne popoludnie

Po obede deti oddychujú a majú možnosť rozvíjať svoju kreativitu v popoludňajších aktivitách.

15:00 - 16:30 Olovrant a poobedné aktivity

Deťom ponúkame zdravý olovrant s vlastnoručne upečeným chlebíkom. Ten nás povzbudí do ďalších zaujímavých činností v duchu: „Pomôž mi, aby som to dokázal sám.“- pečenie, experimenty, hudba, šikovné ruky, šport, starostlivosť o záhradku.

16:30 – 17:00 Odchod detí domov

ČO VIAC DETI V ŠKÔLKE MIMI A MONTY ZAŽIJÚ

Škôlka deťom poskytuje prostredie, v ktorom angličtinu počuť každý deň. Okrem bežných konverzačných fráz sa dieťaťu systematicky venujeme hravou metódou Jolly Phonics.  Hodinu týždenne trávia deti s Native Speakrom, ktorý im zábavnou formou predstavuje našu tému týždňa.

ANGLIČTINA

OVOCNÍ A ZELENINKOVÍ KAMARÁTI

Raz do týždňa deti spoznávajú zeleninu a ovocie všetkými zmyslami a napokon ju aj kreatívne stvárnia. Cieľom projektu je veselou formou priblížiť detičkám základy zdravého stravovania, význam týchto plodín pre naše telo a tiež „skamarátiť sa“ s nimi aj na tanieri.

PRAVIDELNÉ KRÚŽKY

FLAUTA: základy hry na flautu pomocou hravých farebných tónovPOHYBOVKA: základy pre rozvoj pohybovej všestrannosti detí VÝTVARNÁ: kreatívna hodina, na ktorej deti spoznajú nové techniky a vytvoria si množstvo krásnych diel

LOGOPÉDIA: jazýček šikovníček

SEZÓNNE KRÚŽKY

Plávanie, Korčuľovanie, Lyžovanie

KTO DETI SPREVÁDZA

Oli

Oli

Od mala som túžila byť učiteľkou a už aj v zahraniči som s deťmi začala pracovať. Deti sú užasné stvorenia, robia to, čo cítia, oddychujú, keď sú unavené, jedia, keď sú hladné…,žijú pre túto chvìľu. Hovoria to, čo si skutočne myslia, priznajú, že majú strach, smejú sa, keď sa im zachce. Som štastná a veľmi ma napĺňa, že ich môžem sprevádzať na ich ceste počas tohto krásneho obdobia života.

Ninka

Nina

_

 K deťom som mala vždy blízky vzťah, preto som rada, že ich môžem učiť, spoznávať ich rôznorodý svet a pomáhať im objavovať nové dobrodružstvá. Som vďačná že môžem byť súčasťou ich detstva .

Lorie

_

I am US National providing English conversation lessons.  Currently I am a permanent resident of Slovakia residing here with my Slovak husband and 4year old Labrador.  I have 2 adult daughters still residing in the US.  I held a leadership position for over 20 years with a large call center in the United States.  Now I enjoy the change of pace working directly with young Slovak children who are eager and curious to learn my native language.  I love the interaction with each of them as they build their vocabulary and enhance their ability to communicate using the English language. 

Janka

_

Láska k vzdelávaniu a Montessori sa u mňa zrodila spolu s mojim prvým dieťaťom. Je pre mňa viac než len zamestnanie – je to vášeň, poslanie a zmysel, ktorý hľadá vo svojom povolaní každý z nás. Vždy som verila v jedinečný potenciál každého dieťaťa a Montessori metóda mi poskytuje nástroje na podporu ich individuálneho rastu a vývoja. Milujem vidieť radosť v očiach detí, keď dosiahnu nový míľnik alebo objavia niečo nové. Táto práca je každý deň príležitosťou inšpirovať a byť inšpirovaná tými najzvedavejšími bytosťami.

Okrem samotného vzdelávania sa venujem aj marketingu našej školy a škôlky. Verím, že zdieľaním našich úspechov a prístupov môžeme osloviť viac rodín, ktoré hľadajú kvalitné a inovatívne vzdelávacie možnosti pre svoje deti.  Pozývame rodičov sledovať naše sociálne médiá, webové stránky a komunitné podujatia, kde sa snažíme predstaviť našu filozofiu a prácu.

GALÉRIA

 

 

NAHLIADNITE K NÁM

KONTAKTNÝ FORMULÁR

 

 

MÁM ZÁUJEM O VIAC INFORMÁCIÍ